ပြပွဲ - Jiangsu Hicreate Entertainment Co., Ltd.
  • bg

ပြပွဲ

2017.10 HongKong Mega ရှိုး

၂၀၁၇-၁၀ (၁)
၂၀၁၇-၁၀ (၂)

2018.4 Hongkong လက်ဆောင်နှင့် ပရီမီယံရှိုး

2018-4 (1)
2018-4 (2)
2018-4 (3)

2018.10 HongKong Mega ရှိုး

2018-10 (1)
2018-10 (2)
2018-10 (3)
2019.4

2019.4 ဟောင်ကောင်လက်ဆောင်နှင့် ပရီမီယံရှိုး

2019.10

2019.10 HongKong Mega ရှိုး

2020-1

2020.1 Nuremberg နိုင်ငံတကာ အရုပ်ပွဲ